085 - 06 08 572
Nederlands
Sold:Eerste Jacob van Campenstraat 53-2, 1072 BD Amsterdam - Photo
Sold
+20

Eerste Jacob van Campenstraat 53-2 1072 BD Amsterdam

  • Apartment
  • 2 rooms
  • 1 bedroom(s)
  • 1 Bathroom
  • Construction year 1879
  • 58 m² liveable area
  • C Energy certificate C

Description

*ENGLISH TEXT BELOW*

Met trots bieden wij aan dit heerlijke, lichte en gerenoveerde appartement op eigen grond in Amsterdam op Toplocatie: Eerste Jacob van Campenstraat 53-2.

Welkom in dit prachtige (voormalig twee slaapkamer) appartement. Gelegen in het mooiste stukje van de Oude Pijp- Zuid, is dit de ideale plek voor stellen, werkenden alleen en expats die op zoek zijn naar het perfecte stukje Amsterdam!

Het appartement:

Het appartement bevindt zich in een schitterend karakteristiek pand uit 1879 en is voorzien van alle moderne gemakken. Bij binnenkomst valt meteen het licht en ruimtelijke gevoel op, dankzij de drie prachtige hoge ramen aan de voorzijde en de extra brede living.

Door de gehele woning ligt een mooie eikenhouten vloer en er is dubbel (HR) glas aan zowel de voor-als achtergevel. In de achtergevel zijn nieuwe houten kozijnen geplaatst. Het hele appartement is voorzien van inbouwspots met dimmers.

Het appartement had voorheen twee slaapkamers, waarvan er eentje bij de woonkamer is getrokken. Hierdoor is de living extra breed en is er veel extra leefruimte gecreëerd. Mocht je graag een tweede slaapkamer of een werkkamer willen, dan is deze eenvoudig weer te realiseren met een tussenwand.

Er is een aparte ruime WC met fontein en een aparte cv-ruimte.

De moderne open keuken is goed ingericht en heeft inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, een 5-pits gasfornuis, een koel-vries combinatie en een combinatie oven.

De moderne badkamer en-suite is voorzien van vloerverwarming, heeft een fijn groot raam waardoor je naast mechanische ventilatie ook natuurlijke ventilatie hebt. Er is een dubbel wastafel meubel, een aparte ingebouwde kast voor de wasmachine en een lekkere ruime inloopdouche.

De ruime slaapkamer ligt aan de achterzijde van het appartement waardoor je altijd lekker rustig kunt slapen. Er is aan de achterzijde zicht op het mooie, duurzame groene dak, aangelegd door de VvE.

Omgeving en bereikbaarheid:

De locatie van deze woning is ideaal, gelegen in een zeer rustige verkeersluwe straat, in een bruisende buurt waar werkelijk alles binnen handbereik is:
De Frans Halsstraat, Ferdinand Bolstraat en Gerard Douplein zijn om de hoek en daar vind je veel gezellige restaurants, cafés en leuke (lokale) lunchgelegenheden. Voor je dagelijkse boodschappen loop je slechts een kort stukje naar de Albert Cuypmarkt of de lokale supermarkten. Het Museumplein en Concertgebouw zijn op korte loop- of fietsafstand. Voor wat rust kun je naar het Sarphatipark. enkele minuten fietsen ben je in het Vondelpark. Diverse tramlijnen en de Noord-Zuidlijn zijn vlakbij. Schiphol Airport is binnen 20 minuten te bereiken.

Kenmerken:

- Woonoppervlakte Circa 58m2 (NEN2580);
- Eigen grond (geen erfpacht!);
- Voormalig twee slaapkamers (gemakkelijk terug te creëren);
- Ruime slaapkamer met grote kledingkast aan de achterzijde;
- Eikenhouten vloer;
- Dimbare inbouwspots;
- Mogelijkheid balkon aan te bouwen;
- Open keuken met inbouwapparatuur;
- Aparte ruime WC met fontein;
- Volledig dubbel HR glas in houten kozijnen;
- Energielabel C;
- Brede living met drie hoge en brede ramen aan voorzijde;
- Vernieuwde kozijnen achtergevel;
- Moderne badkamer met vloerverwarming;
- Kleinschalige VvE (MJOP en reserve aanwezig);
- Trappenhuis gerenoveerd in 2020;
- Schilderwerk en renovatie voorgevel 2021;
- Niet-zelfbewoning clausule van toepassing;
- Ouderdomsclausule van toepassing;
- Koopakte via ring model Amsterdam - Notaris Amsterdam naar keuze koper;
- Oplevering in Overleg (kan snel).

Algemene ouderdom clausule:

Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 100 jaar oud is, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering. Voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopovereenkomst artikel 6 lid c omschreven, door koper voorgenomen gebruik, van het verkochte. Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkochte kunnen zijn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

We proudly offer this wonderful, bright and renovated apartment on private land in Amsterdam at a prime location: Eerste Jacob van Campenstraat 53-2.

Welcome to this beautiful (former two bedroom) apartment. Located in the most beautiful part of the Oude Pijp-Zuid, this is the ideal place for couples, single workers and expats looking for the perfect part of the city!

The apartment:

The apartment is in a beautiful characteristic building from 1879 and is equipped with all modern conveniences. Upon entering, you immediately notice the light and spacious feeling, thanks to the three beautiful high windows at the front and the extra wide living room.

There is an oak floor throughout the house and there is double (HR) glazing on both the front and rear facades. New wooden frames have been installed in the rear facade. The apartment is equipped with recessed spotlights with dimmers.

The apartment previously had two bedrooms, one of which was added to the living room. This makes the living room extra wide and creates a lot of extra living space. If you would like a second bedroom or an office, this can easily be realized with a dividing wall.

There is a separate spacious toilet with fountain and a separate central heating room.

The modern open kitchen is well equipped and has built-in appliances such as a dishwasher, a 5-burner gas stove, a fridge-freezer and a combination oven.

The modern en-suite bathroom has underfloor heating and a nice large window, which provides natural ventilation in addition to mechanical ventilation. There is a double sink, a separate built-in cupboard for the washing machine and a nice, spacious walk-in shower.

The spacious bedroom is located at the rear of the apartment, so you can sleep peacefully. At the rear there is a view of the beautiful, sustainable green roof, constructed by the VvE.

Environment and accessibility:

The location of this house is ideal, located in a very quiet, traffic-calmed street, in a bustling neighborhood where everything is within easy reach:
The Frans Halsstraat, Ferdinand Bolstraat and Gerard Douplein are around the corner and there you will find many cozy restaurants, cafes and nice (local) lunch options. For your daily shopping, you are just a short walk to the Albert Cuyp market or the local supermarkets. The Museumplein and Concertgebouw are a short walk or bike ride away. For some rest you can go to the Sarphati Park. You can cycle to the Vondelpark in just a few minutes. Various tram lines and the North-South line are nearby. Schiphol Airport can be reached within 20 minutes.

Characteristics:

- Living area approximately 58m2 (NEN2580);
- Own land (no leasehold!);
- Former two bedrooms (easy to recreate);
- Spacious bedroom with large wardrobe at the rear;
- Oak floor;
- Dimmable recessed spotlights;
- Possibility to add a balcony;
- Open kitchen with built-in appliances;
- Separate spacious toilet with fountain;
- Full double HR glazing in wooden frames;
- Energy label C;
- Wide living room with three high and wide windows at the front;
- Renewed window frames at the rear facade;
- Modern bathroom with underfloor heating;
- Small-scale homeowners' association (MJOP and reserve available);
- Stairwell renovated in 2020;
- Painting and renovation of the facade 2021;
- Non-self-occupancy clause applies;
- Old age clause applies;
- Deed of purchase via ring model Amsterdam - Notary Amsterdam at the buyer's choice;
- Delivery in consultation (can be done quickly).

General “old age” clause:

The buyer declares that he is aware of the fact that the item sold is more than 100 years old, which means that the requirements for construction quality are considerably lower than for new registered goods. Unless the seller has guaranteed the quality, he does not guarantee the quality of, among other things, the floors, roof, foundation, flues, pipes for electricity, water and gas, and sewerage. Furthermore, the seller does not guarantee the possible absence of any pests or fungi (fungus and the like) and/or woodworm and longhorn beetle and the absence of penetrating or rising damp. Structural quality defects are deemed not to hinder the buyer's intended use of the property sold as described in the purchase agreement, article 6, paragraph c. The buyer accepts all foreseeable or expected shortcomings of the property sold in connection with the aforementioned lower construction quality, even insofar as these may be a temporary obstacle to the normal use of the property sold.

Kaart

Features

Offer

Reference number
507
Asking price
€495,000
Service costs
€75
Furnishing
Optional
Status
Sold
Acceptance
By consultation
Offered since
02 November 2023
Last updated
03 January 2024

Construction

Type of residence
Apartment, mezzanine, apartment
Floor
3rd floor
Type of construction
Existing estate
Construction period
1879
Isolations
Floor
HR glazing
Insulated glazing

Surfaces and content

Floor Surface
58 m²
Content
208 m³

Layout

Number of floors
1
Number of rooms
2 (of which 1 bedroom)
Number of bathrooms
1 (and 1 separate toilet)

Energy consumption

Energy certificate
C

Boiler

Type of boiler
Intergas Kombi Kompakt HRE-28/24
Heating source
Gas
Year of manufacture
2012
Boiler ownership
Owned

Features

Water heating
Central heating system
Heating
Central heating
Partial Floor heating
Ventilation method
Mechanical ventilation
Natural ventilation
Bathroom facilities
Double sink
Underfloorheating
Walkin shower
Washbasin furniture
Washingmachine connection
Has ventilation
Yes

Association of owners

Registered at Chamber of Commerce
Yes
Annual meeting
Yes
Periodic contribution
Yes
Reserve fund
Yes
Long term maintenance plan
Yes
Home insurance
Yes

Cadastral informations

Amsterdam R 7279
Amsterdam R 7279
Ownership
Full ownership

Media

Video

Floor plans